Новини

04/11/2020

Проект BG14MFOP001-5.013-0019 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Проект и главна цел:  BG14MFOP001-5.013-0019 “Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” с цел „Помощ за оборотен капитал и компенсиране на производители на преработвателни предприятия, които преработват продукти от риболов и аквакултури за справяне с последиците от пандемията COVID-19”. […]
19/03/2019

Сертификати

18/05/2018

Публична покана – ВиК – Изграждане на пречиствателно съоражение за отпадни води

1. Публична покана 2. Оферта 3. Изисквания оферта 4 Техническа спецификация Утаител 5. Проекто договор 6. Методика за оценка 7. Декларация ЕИК 8. Декларация ЗУСЕСИФ 9. Справка обекти 10. Справка оборот 11. Справка персонал