Новини

19/03/2019

Сертификати

24/10/2023

УХТ – Пловдив 01.11.2023г.

Благодарствена грамота
10/07/2021

Фиш Експрес реализира проект за Аквакултури в Пловдив по Програмата за морско дело и рибарство

04/11/2020

Проект BG14MFOP001-5.013-0019 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Проект и главна цел:  BG14MFOP001-5.013-0019 “Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” с цел „Помощ за оборотен капитал и компенсиране на производители на преработвателни предприятия, които преработват продукти от риболов и аквакултури за справяне с последиците от пандемията COVID-19”. […]
04/07/2019

База

       
09/08/2018

Процедура товарен хладилен автомобил

1. Публична покана 2. Оферта 3. Изисквания оферта 4. Техническа спецификация 5. Проектодоговор 6. Методика за оценка 7. Декларация ЕИК 8. Декларация ЗУСЕСИФ 9. Справка оборот