Новини

04/11/2020

Проект BG14MFOP001-5.013-0019 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Проект и главна цел:  BG14MFOP001-5.013-0019 “Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” с цел „Помощ за оборотен капитал и компенсиране на производители на преработвателни предприятия, които преработват продукти от риболов и аквакултури за справяне с последиците от пандемията COVID-19”. […]
04/07/2019

База

       
19/03/2019

Сертификати

09/08/2018

Процедура товарен хладилен автомобил

1. Публична покана 2. Оферта 3. Изисквания оферта 4. Техническа спецификация 5. Проектодоговор 6. Методика за оценка 7. Декларация ЕИК 8. Декларация ЗУСЕСИФ 9. Справка оборот
09/08/2018

Процедура фотоволтаик

1.Публична покана 2.Оферта 3. Изисквания оферта 4. Техническа спецификация 5.Проектодоговор 6. Методика за оценка 7. Декларация ЕИК 8.Декларация ЗУСЕСИФ 9. Справка обекти 10. Справка оборот 11.Справка персонал
06/07/2018

Процедура хладилна инсталация

1. Публична покана 2. Оферта 3. Изисквания оферти 4. Техническа спецификация Хладилна инсталация 5. Проект на договора 6. Методика за оценка 7. Декларация за ЕИК 8. Декларация ЗУСЕСИФ 9. Справка доставки 10. Справка оборот 1 11. Справка персонал