Проект BG14MFOP001-5.013-0019 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Проект и главна цел:  BG14MFOP001-5.013-0019 “Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” с цел „Помощ за оборотен капитал и компенсиране на производители на преработвателни предприятия, които преработват продукти от риболов и аквакултури за справяне с последиците от пандемията COVID-19”. Бенефициент: „ФИШ ЕКСПРЕС” ЕООД. Обща стойност: 80 000,00 лв., от които 60 000,00 лв. европейско и 20 000.00 лв. национално съфинансиране. Начало: 18.08.2020 г.  Край: 18.12.2020 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *