Проект “Изграждане на предприятие за преработка на риба и рибни продукти и административно-битова сграда”

news, project image

Проект  BG14MFOP001-5.004-00003 “Изграждане на предприятие за преработка на риба и рибни продукти и административно-битова сграда” съфинансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.

Обща стойност на проекта: 1 841 277,00 лв., от които 690 478,88 лв.
европейско и  230 159,63 лв. национално съфинансиране.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *